5 km

Op de route van de 5 km blijft u in de directe omgeving van Driel. De tocht leid u door het dorp Driel, over de landerijen en via de Drielse Rijndijk weer terug naar het dorp. Langs de route liggen twee herdenkingsmonumenten.

Het monument van het 7e bataljon van het Royal Hampshire Regiment. Het is een granieten plaquette omlijst met bakstenen. Op de gedenkplaat is het embleem van het bataljon aangebracht.

Op het Polenplein in Driel staan twee monumenten ter herinnering aan generaal Stalislaw Sosabowski en de Poolse strijdkrachten. In de RK kerk is een kleine maar interessante tentoonstelling over de Slag om Arnhem in het algemeen en de rol van de Polen in het bijzonder. Ook wordt er stilgestaan bij het eerherstel van de Polen.