10 km

Op de route van de 10 km steekt u twee maal de rijn over met het Drielse veer. De tocht leidt u door de omgeving van Driel en langs de stuwwal op de noordzijde van de rijn. U kunt twee alternatieve routes volgen, de eerste leidt u langs kasteel Doorwerth (met rustmogelijkheid), de tweede langs de Westerbouwing (met rustmogelijkheid). De alternatieve routes maken de route elk ruim anderhalve kilometer langer. Langs de route liggen drie herdenkingsmonumenten:

Op de tweede alternatieve route komt u op de Westerbouwing langs het Dorset monument, verwijzend naar de inzet van de leden van het 5e bataljon van dit regiment. Tevens heeft u een fantastisch uitzicht over het gebied van de slag om Arnhem.

Aan de Drielse Rijndijk ter hoogte van de Achterstraat staat het monument ter herinnering aan de Britse en Canadese genie-soldaten die de Britse en Poolse parachutisten in veiligheid brachten, het “Engineers-monument” .

Aan het eind van de vogelenzangsestraat ziet u aan de rechter kant het monument van Generaal Sosabowski. Het staat tegenover zijn comandocentrum.

Op het Polenplein in Driel staan twee monumenten ter herinnering aan generaal Stalislaw Sosabowski en de Poolse strijdkrachten. In de RK kerk is een kleine maar interessante tentoonstelling over de Slag om Arnhem in het algemeen en de rol van de Polen in het bijzonder. Ook wordt er stilgestaan bij het eerherstel van de Polen.